مطلب تست

نکاتی که قبل از خرید پرده باید بدانیم

همانطور که اکثریت دکوراتور ها و طراحان به شما می گویند پرده است که خانه را می سازد ولی فقط زمانی که انتخاب درستی برای خردید پرده داشته باشد.وقتی به مدل پرده میرسیم جنس پرده و رنگ پرده و مدل پرده و همچنین بلند و کوتاه بودن پرده مشکل ساز می شود انتخاب پرده مناسب برای پنجره ها با فرم و شکل مختلف کمی گیج کننده است و باید قبل از تهیه پرده به نوع ساخت پنجره , استایل اتاق , سبک زندگی ,کاربری پرده در اتاق و چگونگی قرارگیری پرده در کنار سایر مبلمان و اجزای اتاق دقت کرد

در انتخاب پرده باید دقت کنید که چه انتظاری از پرده دارید و می خواهید پرده اتاق شما چه امکاناتی داشته باشد آیا فقط زیبا باشد یا جلوی ورود نور به اتاق را بگیرد به عنوان مثال اگر مبلمان شما به گونه ایست که موقع نشستن شما ا پشت به پنجره هستید وقتی می خواهید مطالعه کنید بسیار خوب است ولی اگر میز کامپیوتر شما در اتاق به گونه ایست که وقتی می نشینید نور مستقیما به مانیتور شما می رسد و بازتاب آن باعث آزار شما می شود باید پرده ها به گونه ای باشند که جلوی نور را بگیرند.  

برای همین نکاتی کلیدی را برای شما در خرید پرده متذکر می شویم تابتوانید بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید

پنجره ها ی بزرگ  و زاویه دار

مدل پرده پنجره های بزرگ و زاوی دار به گونه ای باید باشد که در محل زوایای پنجره , زاویه ها با پرده پوشش داده شوند